EEN WAAR SPROOKJE, GESCHREVEN DOOR MIJ:

 

 

 Er was eens een prachtige koning. Hij was van het Leeuwenmensen ras. Dit is een Koninklijk ras van erg lange Leeuwachtige mensen, hij was dan ook twee meter lang. Hij had geweldige manen; lange, goudblonde haren die in dikke lokken over zijn schouders vielen. Als de mannelijke Leeuw blonde manen had, dan had de Leeuwin rode manen, deze twee hoorden bij elkaar, als de tegenpolen; blond voor de vriendelijke en introspectieve aard en rood voor de meer extraverte en liefdevolle aard. Uiteraard viel dat dan bij haar ook in dikke trossen tot op de heupen of de billen.

Hij had heel open blik, en hemelsblauwe ogen waar je zijn afkomst in kon zien; hij was een Sterrenreiziger.

 De Leeuwenmensen kwamen namelijk van heel ver hier vandaan, van een andere planeet, een Paradijs, genaamd Avyon. Zij waren hier op Aarde gekomen om het mensenvolk te helpen en te ondersteunen op hun lange en gevaarlijke weg naar Verlichting. Het Leeuwenras had deze staat namelijk al bereikt en in hun edele Ziel voelden zij dat zij hun mensenvrienden wilden helpen en beschermen.

Zo kwam het dus dat deze nobele Koning op Aarde was. Hij voelde zich erg alleen want zijn Koningin had hij nog niet gevonden. Dagelijks keek hij naar de lege troon naast zich en huilde.

Nu bleek dat in datzelfde land een Leeuwin woonde met prachtige, rode manen. Zij hoorden dus bij elkaar. Ze woonden alleen zover uit elkaar dat ze niet van elkaars bestaan afwisten. Tot plotseling de Leeuwin ‘s nachts een visioen kreeg; ze keek omhoog naar de sterrenhemel, want zoals altijd verlangde ze naar Huis en daar zag ze zomaar het prachtige gezicht van de Leeuw verschijnen. Zijn ogen straalden meer dan de allermooiste ster! Hij keek haar recht aan. Ze voelde zijn innerlijke verdriet omdat ze al zolang gescheiden waren en ze wist dat ze geroepen was door haar Wederhelft, haar lang verloren gewaande Complement. Ze wist dat ze samen moesten regeren om de vrede in het land terug te brengen, de mannelijke en vrouwelijke energie moest in balans gebracht worden.

Ze ging meteen op reis, volgde ’s nachts het licht van de ster dat in zijn oog had geschenen, om hem te kunnen vinden en toen ze elkaar ontmoetten werden hun gebroken harten direct genezen. Zij vielen in elkaars armen en herkenden zichzelf in de ogen van de ander. Ze waren Thuis gekomen.

In elkaars aanwezigheid stroomde hun wederzijdse Liefde de wereld in en genas de Aarde en iedereen erop. Ze trouwden, zij nam plaats op haar rechtmatige troon, en zo begon de era van Gouden Vrede...

 

 

 

 

Once upon a time..

 

 

Once upon a time there was a beautiful King. He was from the Lion people Race. This is a Royal Race of very tall Lion like people, so he was, of course, two meters tall.

He had wonderful manes; long, golden blond hair that fell in thick tresses down his shoulders. If the male Lion had blond manes the female had red, these two belonged together, they were a pair; blond for the friendly, introspective nature and red for the fiery, loving nature. Naturally, in her case too it flowed in long, thick tresses down her back, to her buttocks.

He had a very open look in his eyes, they were heavenly blue and you could see his heritage in them; he was a Star traveller.

The Lion people came from far away from here, from another planet, a Paradise, named Avyon. They had come to Earth to help humankind on their perilous journey towards Enlightenment. The Lion people Race had already achieved this state of Grace and with their noble Soul they felt they needed to help and protect their human friends.

So it came to be that this dignified King was on Earth. He felt very alone because he had not found his queen yet. Every day he looked upon the empty throne beside him and he wept.

Now it turned out to be that in that same country there lived a Lioness woman with beautiful red manes, so they belonged together. Only they lived so far apart that they did not know the other one existed.

Until one night the Lioness  had a Vision; she looked up at the starry night, longing for Home as she did every night, when suddenly there appeared the beautiful face of the Lion man! He looked straight at her, from up in the sky, and his eyes shone brighter that the brightest star. Still she could feel his inner pain because they had been separated for such a long time. She knew she had heard the cry of her Twin Soul, her long lost Complement.

She also knew that they had to rule the Kingdom together to bring the peace back in the land; the male and female energy had to be balanced.

She immediately travelled towards him, following the star that had shone in his eye to find him. When they finally met their broken hearts were instantly healed.

They fell into each other arms and recognized themselves in the eyes of the other. They had come Home.

In each others presence their reciprocated Love flowed and healed the Earth.

They married, she took her rightful place on the throne next to his, and this is how the Era of Golden Peace began..   

 

Reageer op dit bericht