Dit is een brief die kreeg naar aanleiding van mijn winnende schilderij "Guardian Angel", deze was schilderij van de maand Februari 2008 op Spirituele Kunst Hyve. 

Hallo Jennifer,


Ik heb je kunstwerk uitgekozen op de Spirituele Kunst Hyve. Was er meteen door gegrepen. Pas nu ontdek ik je website en zie ik vol verbazing en verwondering hoeveel erachter zit. Ik vind het werkelijk prachtig wat je maakt. Sommige beelden roepen een soort oergevoel in me op en zijn beelden waar ik als kind altijd zo door gefascineerd was. Bijvoorbeeld die elfjes in de lotus. De mooie prins en prinses. Het bos met het gras en de bloemen. Het beeld van Jezus. De vrouw in de jurk met haar wapperende haren. Eigenlijk beelden die ik ben vergeten of heb losgelaten of misschien wel afgedaan als sprookje. Net zoals ik mijn verlangen naar mijn tweelingziel heb afgedaan als sprookje. Omdat ik zo overweldigt wordt door mijn gevoel aan gemis en eenzaamheid als ik aan hem denk. Jij hebt het eens ervaren in je leven. Jij weet dat hij bestaat. Ik heb het nooit ervaren. Ik ben altijd bang dat het een droom is die nooit waarheid wordt. Jou werk brengt me weer in contact met dat aller diepste verlangen in mij. Er is niets wat ik liever zou willen in mijn leven dan hem te ontmoeten. Jou werk en verhaal heeft me ook hoop gegeven dat dat kan. Dat die liefde bestaat. Dat sprookjes geen onzin zijn maar diepe waarheden en dat mijn dromen waarheid kan zijn. Misschien was het spontaan uitkiezen van jou werk wel een teken van mijn tweelingziel dat hij aan me denkt en steeds dichterbij komt. Dank je wel Jennifer voor al dat moois. Voor het delen van je verhaal. Het delen van je geluk en je pijn.

Ik wens je liefde
Nynke

 

 

 

This is a letter I received after my painting “Guardian Angel”  was chosen the winning artwork of the month February 2008 on the Spiritual Art Hyve  

 

Hello Jennifer

I chose your painting to be the winner of the Spiritual Art Hyve. I was immediately moved by it. Only now I discover your website and I''m finding out with amazement and astonishment how much meaning is behind it. I think your work is truly wonderful. Some of the images conjure up an ancient feeling and are the kind of images I adored as a child. For example the Fairies in the lotus. The prince and princess. The forest with the grass and the flowers. The image of Jesus. The woman with the dress and her flowing hair. Really they are images I have forgotten or lost or maybe I threw them away thinking they were just fantasy. Just like I did with my longing for my Twin Soul. Because I feel so overwhelmed with feelings of loneliness en longing when I think of him.  You have experienced it in your life. You know he is real, that he exists. I never experienced it. I am always afraid it is just a dream and it can never come true. Your work reconnects me with that deepest, innermost longing. There is nothing I want more in my life than to meet him. Your work and your story gives me hope it is possible. That that kind of love is real. That Fairytales are not nonsense but deep truths and that my dreams can come true.  Maybe the spontaneous choosing of your painting was a sign of my Twin Soul, that he is thinking about me and coming closer. Thank you, Jennifer, for all this beauty. For sharing your story. For sharing your happiness and pain.  I wish you love  Nynke             

 

 

 

 

Reageer op dit bericht