How do I love thee? Let me count the ways.
I love thee to the depth and breadth and height
My soul can reach, when feeling out of sight
For the ends of Being and ideal Grace.
I love thee to the level of everyday's
Most quiet need, by sun and candle-light.
I love thee freely, as men strive for Right;
I love thee purely, as they turn from Praise.
I love thee with a passion put to use
In my old griefs, and with my childhood's faith.
I love thee with a love I seemed to lose
With my lost saints, --- I love thee with the breath,
Smiles, tears, of all my life! --- and, if God choose,
I shall but love thee better after death.  
How do I love thee? Let me count the ways.
I love thee to the depth and breadth and height
My soul can reach, when feeling out of sight
For the ends of Being and ideal Grace.
I love thee to the level of every day's
Most quiet need, by sun and candle light.
I love thee freely, as men strive for Right;
I love thee purely, as they turn from Praise.
I love thee with the passion put to use
In my old griefs, and with my childhood's faith.
I love thee with a love I seemed to lose
with my lost saints-I love thee with the breadth,
Smiles, tears of all my life!-and if God choose,
I shall but love thee better after death.
Elizabeth Barrett-Browning

  

 

 And death shall have no dominion.
Dead men naked they shall be one
With the man in the wind and the west moon;
When their bones are picked clean and the clean bones gone,
They shall have stars at elbow and foot;
Though they go mad they shall be sane,
Though they sink through the sea they shall rise again
Though lovers be lost love shall not;
And death shall have no dominion.
Dylan Thomas

 

Tweeling Vlam Liefde;

Mijn naam is Aurora; naar de Godin van het Licht. Met mijn olieverfschilderijen probeer ik dit ook te doen; Licht in de duisternis van de wereld te brengen. Eerst in mijn eigen hart door alle geheimen bloot te geven, en ware liefde toe te laten. Daarna de duisternis van deze wereld aan te gaan door schoonheid uit te beelden en mijn visie op het Goddelijke weer te geven. Alles is geschilderd met olieverf op doek, het zijn geen potlood tekeningen.

Ik heb het grote geluk mogen ervaren waar de meeste mensen een leven lang van dromen; namelijk diegene te vinden die de Ware Jacob is voor jou, diegene waarvoor je geboren bent om lief te hebben; je TweelingVlam. De andere helft van je eigen ziel. Ik mocht hem eindelijk ontmoeten, na hem een leven lang gezocht te hebben. Als klein meisje wist ik al hoe hij eruit zou zien. Door ons samenzijn hebben we de Hemel op aarde neergezet.  We zijn getrouwd, en helaas na een te korte tijd moest ik afscheid nemen, na een kort ziekbed, overleed hij in mijn armen geveld door kanker.

Mijn werk bestaat uit onze reis en mijn ervaringingen na zijn heengaan. Het is een ode aan mijn geliefde. Ik kwam erachter dat niet de dood, maar Echte Liefde alles overwint;  Amor vincit omnia!!   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Twin Flame Love;

My name is Aurora; named after the Goddess of Light. My work is bringing Light into the darkness. First to pierce the darkness of my own heart with true love. And then to heal the darkness of this world through being honest and showing beauty and undying love. This is my vision of the Divine. All my paintings are oil paintings on linnen, not pencil drawings.

I have experienced the greatest happiness, where most people search for all their life; I found my other half, my One True Love, my Twin Flame. We finally met, after searching for him since childhood. When I was just a little girl I already knew what he looked like. Just by being together we created Heaven on earth. Then we married and had to part after too little years; my Beloved fell ill of cancer and he passed away in my arms.

My work consists of our amazing Journey. It is an ode to my beloved. I discovered that not even death diminished this Love; Amor vincit omnia!!

 

     

Two full moons ago

Two full moons ago I made a silent vow 
I would try the best I could
To treasure what you're giving me
By showing me the way
       So don't be afraid when your darkest hour comes
       'Cause I will be there to guide you to your light
       Don't be afraid when the shadows come to haunt you
       'Cause I will be there to stand there at your side
You know to me it's hard to see
That someone really cares
But you guide me to my centre
Where I've got so much love to share
       So don't be afraid when your darkest hour comes
      'Cause I will be there to guide you to your light
      Don't be afraid when the shadows come to haunt you
      'Cause I will be there to stand there at your side
I hope you can imagine
Just how much you mean to me
And I hope that you can see
I love the love you're giving me
       Harald Oden (My Beloved Twin Flame)

 

True Angels leave early